Prawo autorskie do projektu graficznego

Bardzo wiele osób decydujących się na usługi studia graficznego jest przekonanych, że skoro zapłacili za wykonanie konkretnego projektu (grafiki lub logo), to są jego samodzielnym właścicielem. Jak się jednak okazuje, sytuacja praw autorskich nie jest w tym przypadku tak jednoznaczna. Warto poznać swoje prawa do stworzonego dzieła, gdyż umożliwi to odpowiednie eksponowanie opracowanych projektów oraz w razie potrzeby dochodzenie swoich praw.

Prawo autorskie – czym właściwie jest?

W największym skrócie mówiąc, prawo autorskie to zbiór praw i przywilejów, które wynikają ze stworzonego utworu lub też z bycia jego autorem. W ustawie o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych czytamy, iż przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Wspomnianym “utworem” może być na przykład skomponowana muzyka, namalowany obraz czy też stworzona rzeźba. Jak się okazuje, utworami są również efekty pracy studia graficznego.

Czy płacąc za projekt graficzny, stajemy się jego pełnoprawnym właścicielem?

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje praw autorskich – majątkowe oraz osobiste. Klient, który zapłacił za wykonanie projektu graficznego staje się właścicielem praw majątkowych. Oznacza to, że może umieszczać grafikę w różnego rodzaju miejscach (na materiałach promocyjnych, dokumentach, serwisach internetowych) i czerpać z nich korzyści finansowe.

Drugim rodzajem praw autorskich są prawa osobiste. Są to prawa niezbywalne, co oznacza, że posiada je wyłącznie osoba fizyczna lub prawna, która stworzyła konkretne dzieło. Najprościej rzecz ujmując, w sytuacji, gdy konkretne studio przygotowało projekt graficzny, może ono nim cały czas dysponować i na przykład umieszczać w swoim portfolio. Niemożliwe jest jednak w tym przypadku czerpanie bezpośrednich korzyści majątkowych wynikających z eksploatacji stworzonego dzieła.

Jest to bardzo ważna zasada i każda z osób decydujących się na usługi studia graficznego powinna o niej pamiętać.


PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Jaką drukarnię wybrać?

Projekty na potrzeby poligrafii

Outsourcing usług graficznych

Projektowanie materiałów promocyjnych