Złoty podział w grafice – na czym polegają boskie proporcje?

Nie ulega wątpliwości, że zdecydowana większość społeczeństwa jest wzrokowcami. Posiadając tę wiedzę można bez problemu zauważyć, jak istotna jest właściwa kompozycja grafiki, aby po pierwsze zapadała w pamięć, a po drugie, umożliwiała łatwy odbiór tworzonego obrazu. Przy projektowaniu grafik do spotów reklamowych, mediów społecznościowych czy też na strony ofertowe sklepów i firm warto stosować się do zasad złotego podziału. Czym właściwie są boskie proporcje i jak można je wykorzystać dla swoich potrzeb?

Boskie proporcje oraz ciąg Fibonacciego

Złoty podział w grafice polega na podzieleniu odcinka na dwie części, jednak w taki sposób, aby stosunek długości odcinka dłuższego do krótszego był równy stosunkowi całego odcinka do jego dłuższej części. W przybliżeniu złoty podział ma wartość 1,618.

Boskie proporcje są silnie związane z ciągiem Fibonacciego. Opracował on system, w którym każda następna liczba jest sumą dwóch poprzednich. Ciąg Fibonacciego zaczyna się od liczb 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Stosunek każdej kolejnej liczby do poprzedniej jest coraz bliższy wartości 1,618, czyli phi.

Historia złotego podziału

Coś, co dziś znamy jako “złoty podział” opracowano już około 300 roku p.n.e. Specjalistycznymi wyliczeniami stanowiącymi podstawę dla boskich proporcji zajęli się najznamienitsi uczeni tamtych czasów, z Pitagorasem na czele. Wiedzę na temat złotego podziału wykorzystał po latach artysta Leonardo da Vinci, co jeszcze bardziej podkreśliło znaczenie odpowiedniej kompozycji opracowywanych grafik.

Jak boskie proporcje wykorzystać w grafice?

Wiedza na temat złotego podziału znajduje swoje zastosowanie w sytuacji, gdy na grafice, którą opracowujemy dużo się dzieje. Dzięki temu możliwe jest sprawne uporządkowanie wszelkich znajdujących się na niej elementów, takich jak obrazki, zdjęcia czy napisy. Warto stosować się do zasad boskich proporcji przede wszystkim ze względu na ich łatwość w odbiorze, czytelność oraz całkowitą harmonię, która bardzo mocno ułatwia przekaz.


PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Typografia w projektach?

Bitmapy a wektory

Outsourcing usług graficznych

Lifting logo